Bài 19 | Ave Maria, Con Dâng Lời (Hướng dẫn 2 kiểu đệm đàn)

Ave Maria, Con Dâng Lời
Sáng tác: Linh mục Huyền Linh
==========================

“Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện (Tv 142, 10)

“Muốn hạnh phúc và trao tặng hạnh phúc đến mọi người, ta phải không ngừng tạo ra giá trị sống tốt đẹp!

==========================
ngonhattan

▶️ Zalo: 0937905524
▶️ Website: https://kynangmem.org
▶️ Facebook: ngonhattan78
==========================

Trả lời