Bài 17 | Điệu Rumba trong hát Thánh Ca

Điệu Rumba trong hát Thánh Ca

==========================

“Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện (Tv 142, 10)

“Muốn hạnh phúc và trao tặng hạnh phúc đến mọi người, ta phải không ngừng tạo ra giá trị sống tốt đẹp!

==========================

ngonhattan

▶️ Zalo: 0937905524
▶️ Website: https://kynangmem.org
▶️ Facebook: ngonhattan78

==========================

Trả lời