Bài 12 | Hướng dẫn tay đệm SlowRock trong đệm hát Thánh Ca

==========================

“Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện (Tv 142, 10)
“Muốn hạnh phúc và trao tặng hạnh phúc đến mọi người, ta phải không ngừng tạo ra giá trị sống tốt đẹp!
==========================
ngonhattan
▶️ Zalo: 0937905524 ▶️ Website: https://kynangmem.org ▶️ Facebook: ngonhattan78 ==========================

Trả lời