Bài 16 | Điệu Boston, Waltz (Valse) Trong Hát Thánh Ca

Hướng dẫn đệm hát Thánh ca, Đệm Điệu Boston, Waltz (Valse) Trong Hát Thánh Ca

Hướng dẫn bởi: ngonhattan (Bài học số 16)
Bài học cần xem thêm để biết cách để tay cho các thể hợp âm http://bit.ly/32O8ekM

==========================
“Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện (Tv 142, 10)
“Muốn hạnh phúc và trao tặng hạnh phúc đến mọi người, ta phải không ngừng tạo ra giá trị sống tốt đẹp!
==========================
ngonhattan ▶️ Zalo: 0937905524 ▶️ Website: https://kynangmem.org ▶️ Facebook: ngonhattan78
==========================

Trả lời