Bài 15 | Cách nhận biết bản nhạc là tone (F) hoặc (Dm)

Cách nhận biết bản nhạc là tone Fa trưởng (F) hoặc Rê thứ (Dm) thật đơn giản!

Hướng dẫn bởi ngonhattan

==========================
“Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện (Tv 142, 10)
“Muốn hạnh phúc và trao tặng hạnh phúc đến mọi người, ta phải không ngừng tạo ra giá trị sống tốt đẹp!
==========================
ngonhattan ▶️ Zalo: 0937905524 ▶️ Website: https://kynangmem.org ▶️ Facebook: ngonhattan78
==========================

Trả lời